Tham gia thành viên ATS TEAM

Action  To Succeed - Hành động để thành công

Tự động hóa công việc bán hàng, marketing, chăm sóc tạo ra nguồn thu nhập thụ động, là con đường để bạn tự do thời gian và tiền bạc, Thiết kế lên một hệ thống bán hàng vững mạnh cho doanh nghiệp của bạn, chiến thu hút hàng ngàn khách hàng mỗi tháng với chi phí nhỏ.

GENERAL

18$ / Tháng

 • Truy cập hơn 6 khóa học online
 • Group cộng đồng hỗ trợ (Trị giá 167$/Tháng)
 • Hơn 300+ tài liệu marketing (Trị giá 168$/tháng)
 • 200 chiến lược gia tăng doanh số (Trị giá 68$)
 • 32 chiến lược bán hàng online (Trị giá 268$)
 • Tạo trang bán hàng Landing Page (Trị giá 168$)
 • Chiến lược sáng tạo nội dung marketing (Trị giá 168$)
 • 18 Bước viết kịch bản bán hàng có tỷ lệ chuyển đổi cao: 57$
 • Chiến lược SEO website lên top google (Trị giá 138$)
 • Tăng năng xuất công việc Trello (Trị giá 26$)
 • Email Marketing Rocket (Trị giá 268$)
 • Chiến lược Viral Marketing 2000 Lead/4 ngày
 • Tài liệu, công cụ, chiến lược được cập nhật liên tục.
 • Nhận bản tin về marketing, kiếm tiền online chuyên sâu suốt 1 năm.
 • Cỗ máy bán hàng online - tự động hóa tìm khách hàng, bán hàng, chăm sóc, là con đường để bạn tự do thời gian tiền bạc.

PLATINUM

168$ / Năm

 • Truy cập hơn 6 khóa học online
 • Group cộng đồng hỗ trợ (Trị giá 167$/Tháng) 
 • Hơn 300+ tài liệu marketing (Trị giá 168$/tháng)  
 • 200 chiến lược gia tăng doanh số (Trị giá 68$)  
 • 32 chiến lược bán hàng online (Trị giá 268$)  
 • Tạo trang bán hàng Landing Page (Trị giá 168$)  
 • Nghệ thuật viết nội dung marketing (Trị giá 168$)  
 • Chiến lược SEO lên top google (Trị giá 138$)  
 • Tăng năng xuất công việc Trello (Trị giá 26$)  
 • Email marketing rocket (Trị giá 268$)  
 • Chiến lược Viral Marketing 2000 leads/4 ngày (Trị giá 168$)
 • Tài liệu, công cụ, chiến lược được cập nhật liên tục.
 • Nhận bản tin về marketing, kiếm tiền online chuyên sâu suốt 1 năm.
 • Cỗ máy bán hàng online - tự động hóa tìm khách hàng, bán hàng, chăm sóc, là con đường để bạn tự do thời gian tiền bạc.
 • Coaching 1:1 mỗi tháng 1 buổi về marketing, bán hàng, thu nhập thụ động từ internet.
 • Bộ video hướng dẫn cách tạo nguồn thu nhập thụ động từ Affiliate

Copyright © Trương Văn Hòa. Your Lamgiau247. All Rights Reserved

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.