Trang chủ » Thanh toán

Thanh toán

VIETCOMBANK

  • Chủ tài khoản: Trương Văn Hòa
  • Số TK: 0451000310502
  • Só thẻ: 9704366809233359033
  • Chi nhánh: THÀNH CÔNG, HN
  • Nội dung: ho ten_dien thoai_email_ten san pham

VIB

  • Trương Văn Hòa – Số tài khoản: 006704060121046
  • Ngân hàng hàng quốc tế VIB, CN Ba Đình
  • Nội dung: ho ten_dien thoai_email_ten san pham

PAYPAL

vnhoatruong@gmail.com

BẢO KIM

vnhoatruong@gmail.com

NGÂN LƯỢNG

vnhoatruong@gmail.com

 

Chuyển khoản xong vui lòng gọi số 0961519766 để xác nhận